MU Online was created in December 2001 by the Korean gaming company Webzen. Like most MMORPGs, players have to create a character among seven different classes and to set their foot on the MU Continent. In order to gain experience and thus to level up, a players needs to fight monsters (mobs). MU is populated by a large variety of monsters, from simple ones like goblins and golems, to frightening ones such as the Gorgon, Kundun or Selupan. Each monster-type is unique, has different spawn points, and drops different items. For more information regarding monster types and descriptions, refer to the Official Global MU Online's Webpage.
Castle Siege Help
Jun29

SERVER 4 SELL

Uzmanību!
Diemžēl šī servera īpašnieks Kaspars Kalniņš no Ropažiem / Smiltenes dzimis 27. nov 1982  (nick sarmats, Master) (https://www.draugiem.lv/user/1026291/) (gladiatormu@inbox.lv kā arī kasparss7@inbox.lv) (mob.25920466) ir pametis serveri paliekot parādā par saņemtajiem pakalpojumiem.
Līdz ar šo serveris tiek uz laiku pārvietots uz apmaksāta hostinga, proti http://peace.mu. Serveris ir darba kārtība to var notestēt online un tiek PĀRDOTS. Serverim ir:
·         Xenon 3,4GHZ 2xCPU, 8GB RAM, 2x 400HDD;
·         Izdalīts 500Mbit/500Mbit hostings + anti DDOS aizsardzība;
·         Game Server S6E3 Licence ar EX-Team lifetime support (jau apmaksāti updeiti);
·         Kvalitatīvs un funkcionāls Webs + (par atsevišķu piemaksu programmists);
·         WEBam ir markets, webshops, SMS+ un PayPal maksāšanas sistēmas;
·         Oficiāls līgums par hostingu (var gan juridiska gan fiziska persona slēgt).
Ja kādam ir interese, apmaksājot Kaspara Kalniņa parādu var kļūt par servera likumīgu īpašnieku un izmēģināt sevi administratora lomā.
Izmaksas sastāda - 250eiro pamatsumma, un ik mēneša maksājums 60eiro.

Ikmēneša maksājumā iekļautas:
·         servera īres maksas (respektīvi ja serveris salūzt, tiek nodrošināts jauns vietā!) ;
·         elektrība, apsardze, nepārtrauktā barošana un kondicionēšana;
·         WEB-hostinga izmaksas.
·         Var gribēt citu WEBU (piem. DmN - iekļauta cenā 2 gadu licence un iegāde).
 

Iegādājies nokonfigurētu serveri ar WEB 2 in 1!

Citu mēneša maksājumu nav!
Interesentiem lūdzams rakstīt uz: info@beok.lv

Q: Kapēc izdevīgs piedāvājums ?

A: Aprēķins :

  1. MU servera licences iegāde no ExTeam (url) : 350$ + mēneša maksa 0$
  2. MU weba licences iegāde no DmN (url) : 189$ + mēneša maksa 10$
  3. Servera dzelžu īrešana un uzstādīšana (url) : 100e + mēneša maksa 60e
  4. Servera web hostinga vieta un uzstādīšana (url): 0e + mēneša maksa 5e

Parēķini cik sanāk. Cenas uz 2016. janvāri

 

Hello!

 
Attention!
Unfortunately, this server's owner Kaspars Kalniņš from Ropaži / Smiltenes, born Nov. 27 1982 (nick sarmats, Master)(https://www.draugiem.lv/user/1026291/) (gladiatormu@inbox.lv as well as kasparss7@inbox.lv) (cell 25920466) has abandoned the server along with debt for received services.
In light of this, the server is being moved to paid hosting, aka http://peace.mu. The server is in working order and can be tested online and is being sold. Server info:
- Xenon 3,4GHZ 2xCPU, 8GB RAM, 2x 400HDD;
- Split 500Mbit/500Mbit hosting + anti DDOS security;
- Game Server S6E3 Licence with EX-Team lifetime support (updates already paid for);
- Quality functional website + (programmer with separate payment);
- Website has a market, a webshop, SMS+ and PayPal payment systems;
- Official hosting contract (both private and/or legal persons can sign).
Anyone interested, paying Kaspars Kalniņš debt, can become the legal owner of the server and try out the administrative position.
Payment consists of - 250 EUR base payment with a monthly fee of 60 EUR.
Each month's payment includes:
- Server's lease payment (in case of the server's failure, a new one will be provided!);
- Electricity, security, uninterruptible power supply and air conditioning systems;
- Web hosting expenses;
- If a new website is wanted (e.a. DmN - payment includes 2 year license and purchase).
 
Purchase configurated server with website 2 in 1!
No other montly payments!
Potential clients, please write to: info@beok.lv
Q: Why a good deal?
A: Calculate:
1: Mu server license purchase from ExTeam (url): $350 + monthly payment $0
2: Mu website license purchase from DmN (url): $189 + monthly payment $10
3: Server hardware lease and installation (url): 100EUR + monthly payment 60EUR
4: Server website hosting and installation (url): 0EUR + monthly payment 5EUR
Calculate the total. Prices for January, 2016. 
Apr20

Update

Grand Hero System

Система великих героев

Создание Grand Item
Для создания "Grand Item" вам необходим ExStone который выпадает на новой карте "Hero map"
Монстры на этой карте очень сильные поэтому попасть туда можно только достигнув Grand Reset.

Grand Item - поддерживают Excellent + Ancient + Socket + Exclusive опции!
Вещи можно носить только при достижению Гранд Ресета.

Через нового NPC: Hero
Найти его можно в городе Лоренция по координатам х:140 у:144

Требования:

Уровень для телепорта в Hero City: 1 левел 1 Grand Reset
Необходимый гранд ресет для Великих вещей (Что бы одеть на персонажа): 1 Grand Reset
Процент Варки Grand Item: 60%
Зена для варки Grand Item: 250000000
ExStone Drop Rate: 30%

Новые Монстры

Hero Boss:
Drop Exellent и Ancent сетов

 

Рецепт варки Grand Item:

10 ExStone
1 Jewel Of Chaos
1 Jewel Of Creation
30 Jewel Of Bless
30 Jewel Of Soul
1 Exellent Item +9 +option
1 Ancent Item +9 +option
250000000 zen

Exclusive опции на сетах:
+30 defence, + 30 Attack Damage
Exclusive опции на орудиях:
Sword +3% Ignore Defence, +3% Exellent Damage
Staff,Scepter,Bow,Stick +6% Ignore Defence, +6% Exellent Damage

Free Credit Donate
Copyright © 2009 WEBZEN, INC., Copyright © 2014 MuPeace. All Rights Reserved. Website hosted by BeOK.IT
top mu private serversMu Online Serversmu online serversMu online private serverTop Gaming Server 100 List - eTopGamesMu Online Top 100Vote no Top 200Vote for PEACEMU - Season 6 Episode 4 Power Edition at Top Site List PlanetMPOGTOPMu Online Private ServerMu Online Private ServersTop MU Online SitesPrivate Servers Top 100 List
Free Mu Online servers\ Mu Online private servers\
mu online private serversVote for TheTopServers listPrivate Servers Top 100 ListVote on the Mu Online Top 200
Top 100 Mu Online sites\
Ultimate Private Servers Top MU Online Sites
Top 100 Mu Online sites
Revenge Top